content-header-image
Pörssitiedotteet

Prudentialin omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,21 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
7.8.2014 klo 9.00
07.08.2014
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 6.8.2014 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Prudential plc:ltä.

Prudential plc:n ja sen tytäryhtiöiden (M&G Group Limited, M&G Limited, M&G
Investment Management Limited ja M&G Securities Limited) omistusosuus Tikkurila
Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/20 (5 %) rajan 5.8.2014 tehdyillä
osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen Prudential plc:n ja sen tytäryhtiöiden
omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 300 000 osaketta, mikä vastaa 5,21
prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi