content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan osakeperusteisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
2.12.2014 klo 13.00 (CET+1)
02.12.2014
Tikkurilan osakeperusteisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän mukainen omien
osakkeiden luovutus

Tikkurila Oyj on luovuttanut 2.12.2014 yhteensä 20 500 yhtiön hallussa olevaa
Tikkurilan osaketta vastikkeetta osakeperusteisen sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2012-2014 piiriin kuuluvalle yhdeksälle
avainhenkilölle.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Tikkurilan yhtiökokouksen 28.3.2012
hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen Tikkurilan hallussa on 79 500 omaa osaketta.

Sitouttamis- ja kannustinjärjestelmästä on tiedotettu pörssitiedotteella
16.2.2012.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Jukka Havia, CFO, puh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi