content-header-image

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2017 yhtiökokous valitsi Tikkurila Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen

Vuonna 2017 Tikkurila-konserniin kuuluvat yhtiöt maksoivat KPMG:lle tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 433 000 euroa. Lisäksi muista palveluista maksettiin  palkkioita 47 000 euroa. Tilikaudella 2017 konserniyhtiöiden muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle suoritettujen  tilintarkastuspalkkioiden määrä oli 26 000 euroa.