content-header-image

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikassa kuvaillaan pääperiaatteet, joita Tikkurila noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden kanssa ja kertoessaan sidosryhmilleen osakekurssiin vaikuttavia tietoja.