content-header-image

Tiedonantopolitiikka

Tikkurila Oyj: n hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan Tikkurila Oyj:ssä (mukaan lukien kaikki sen konserniyhtiöt, ”Tikkurila” tai ”yhtiö”) sovellettavaksi 3. heinäkuuta 2016 alkaen. Asiakirjassa kuvataan yleiset periaatteet, joita Tikkurila noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiedonantopolitiikassa määritellään viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet.